Bài 3 – Quan sát các bức tranh ở SGK (môn Tập làm văn) và cho biết những người tri thức trong tranh là ai, họ đang làm việc gì?, Bức tranh 2: …

150 bài văn hay lớp 3 – Bài 3 – Quan sát các bức tranh ở SGK (môn Tập làm văn) và cho biết những người tri thức trong tranh là ai, họ đang làm việc gì?. Bức tranh 2: Ở phòng làm việc của các kĩ sư cầu đường, một kĩ sư già và hai cô kĩ sư trẻ đang đứng trước mô hình của một chiếc cầu hiện đại sắp xây dựng.

ĐỀ BÀI

Quan sát các bức tranh ở SGK (môn Tập làm văn) và cho biết những người tri thức trong tranh là ai, họ đang làm việc gì?

BÀI THAM KHẢO

1. Bức tranh 1: Người tri thức trong tranh là một bác sĩ. Bác sĩđang theo dõi bệnh tình cho một cậu bé. Chắc là bác sĩ vừa mới đo thân nhiệt cho cậu bé, và đang giơ cao nhiệtkế ra chỗ sáng để kiểm tra.

2. Bức tranh 2: Ở phòng làm việc của các kĩ sư cầu đường, một kĩ sư già và hai cô kĩ sư trẻ đang đứng trước mô hình của một chiếc cầu hiện đại sắp xây dựng. Họ bàn luận sôinổi về chiếc cầu trong tương lai và tìm cách thiết kế sao cho đáp ứng được yêu cầu vừa đẹp, vừa bền, vừa hiện đại.

3. Bức tranh 3: Bức tranh vẽ cảnh trong một lớp học. Cô giáo đang say sưa giảng bài. Dường như tiếng giảng bài của cô có sức hấp dẫn, cuốn hút nên học trò cứ chăm chú nhìn lênbảng mà không có ai quay nghiêng quay ngửa làm việc riêng.

4. Bức tranh 4: Tranh vẽ cảnh tại một phòng thí nghiệm. Trong phòng có hai nhà khoa học trẻ đang tiến hành làm thí nghiệm. Họ chăm chú vào công việc của mình một cách nghiêm túc.

 

Viết một bình luận