Bài 3 – Hãy kể về một người lao động trí óc mà em biết, Mẹ là một cán bộ giảng dạy ở trường Cao đẳng sư phạm tỉnh đã hơn hai…

150 bài văn hay lớp 3 – Bài 3 – Hãy kể về một người lao động trí óc mà em biết. Mẹ là một cán bộ giảng dạy ở trường Cao đẳng sư phạm tỉnh đã hơn hai mươi năm rồi.

ĐỀ BÀI

Hãy kể vồ một người lao động trí óc mà em biết.

BÀI THAM KHẢO

Người em đang kể chính là người mẹ yêu nhất trên đời của em. Mẹ là một cán bộ giảng dạy ở trường Cao đẳng sư phạm tỉnh đã hơn hai mươi năm rồi. Công việc hàng ngày mà em thường thấy mẹ làm là soạn giáo án, đọc sách, chấm bài. Mỗi tuần, mẹ chỉ lên lớp hai buổi. Những buổi mẹ đi dạy thì tối hôm trước mẹ thường thức rất khuya. Dù đã là một cán bộ giảng dạy lâu năm nhưng em thấy mẹ chuẩn bị bài giảng của mình rất chu đáo, nghiêm túc. Mẹ nói, mẹ rất yêu nghề dạy học của mình.

Viết một bình luận