Bài 2 – Ghi vào sổ tay của em những ý chính trong những câu trả lời của Đô-rê-mon, Ghi vào sổ tay của em những ý chính trong những câu…

150 bài văn hay lớp 3 – Bài 2 – Ghi vào sổ tay của em những ý chính trong những câu trả lời của Đô-rê-mon. Ghi vào sổ tay của em những ý chính trong những câu trả lời của Đô-rê-mon: 1. Đô-rê-mon ơi! Giải thích hộ mình với: “Sách đỏ” là sách gì? 2. Đô-rê-mon có thể nói về một loài động vật, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng được không?

ĐỀ BÀI

Ghi vào sổ tay của em những ý chính trong những câu trả lời của Đô-rê-mon:

1. Đô-rê-mon ơi! Giải thích hộ mình với: “Sách đỏ” là sách gì?

2. Đô-rê-mon có thể nói về một loài động vật, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng được không? 

BÀI THAM KHẢO

– Mon ơi! Giải thích giúp mình với: “Sách đỏ” là sách gì?

–     “Sách đỏ” là sách thống kê những động thực vật quý hiếm có khả năng bị tuyệt chủng, cần được bảo vệ.

– Mon có thể nói về một vài loài động vật, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng được không?

–  Những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam và các khu vực trên thế giới:

* Khu vực Việt Nam

– Động vật: Sói đỏ, cáo, gấu chó, gấu ngựa, hổ, báo hoa mai, tê giác

– Thực vật: Trầm hương, trắc, kơnia, sâm ngọc linh, tam thất.

* Khu vực Thế giới

Chim kền kền (Mĩ), cá heo xanh Nam Cực, gấu trúc Trung Quốc

 

 

 

 

 

Viết một bình luận