Bài 1 – Ghi vào sổ tay của em những ý chính trong những câu trả lời của Đô-rê-mon, Ghi vào sổ tay của em những ý chính trong những câu…

150 bài văn hay lớp 3 – Bài 1 – Ghi vào sổ tay của em những ý chính trong những câu trả lời của Đô-rê-mon. Ghi vào sổ tay của em những ý chính trong những câu trả lời của Đô-rê-mon: 1. Đô-rê-mon ơi! Giải thích hộ mình với: “Sách đỏ” là sách gì? 2. Đô-rê-mon có thể nói về một loài động vật, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng được không?

ĐỀ BÀI

Ghi vào sổ tay của em những ý chính trong những câu trả lời của Đô-rê-mon:

1. Đô-rê-mon ơi! Giải thích hộ mình với: “Sách đỏ” là sách gì?

2. Đô-rê-mon có thể nói về một loài động vật, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng được không?

BÀI THAM KHẢO

– Đô-rê-mon ơi! Giải thích giúp mình với: “Sách đỏ” là sách gì?

–      “Sách đỏ” là loại sách ghi tên những loài động thực vật đang có nguy cơ tiến dần đến sự tuyệt chủng, cần được quan tâm, chăm sóc, bảo vệ.

– Đô-rê-mon có thể nói về một vài loài động vật, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng được không?

–      Những động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam và trên thế giới là:

a) Việt Nam:

Động vật: Sói đỏ, gấu chó, gấu ngựa, hổ, báo hoa mai, tê giác…

Thực vật: Trầm hương, trắc, kơnia, sâm ngọc linh, tam thất…

b) Thế giới:

Động vật: Chim kền kền (Mĩ), cá heo xanh Nam Cực, gấu trúc Trung Quốc…

Viết một bình luận