Tập làm văn bài bận, 1. Nghe và kể lại câu chuyện KHÔNG NỠ NHÌN. Hằng ngày, em được nghe hoặc chứng kiến rất nhiều câu chuyện. Mỗi câu…

Bận – Tập làm văn bài bận. 1. Nghe và kể lại câu chuyện KHÔNG NỠ NHÌN. Hằng ngày, em được nghe hoặc chứng kiến rất nhiều câu chuyện. Mỗi câu chuyện đã để lại cho em một bài học sâu sắc. 1. Nghe và kể lại câu chuyện KHÔNG NỠ NHÌN.Bài làmHằng ngày, em … Đọc tiếpTập làm văn bài bận, 1. Nghe và kể lại câu chuyện KHÔNG NỠ NHÌN. Hằng ngày, em được nghe hoặc chứng kiến rất nhiều câu chuyện. Mỗi câu…

Chính tả bài bận, 1. Nghe – viết BẬN (trích) 2. Điền vào chỗ trống en hay oen ? nhanh nhẹn, nhoẻn cười, sắt hoen rỉ, hèn nhát. 3. Tìm…

Bận – Chính tả bài bận. 1. Nghe – viết BẬN (trích) 2. Điền vào chỗ trống en hay oen ? nhanh nhẹn, nhoẻn cười, sắt hoen rỉ, hèn nhát. 3. Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau : a) • trung : trung bình, tập trung, trung hiếu, trung thành, trung … Đọc tiếpChính tả bài bận, 1. Nghe – viết BẬN (trích) 2. Điền vào chỗ trống en hay oen ? nhanh nhẹn, nhoẻn cười, sắt hoen rỉ, hèn nhát. 3. Tìm…

Chính tả bài bận, 1. Nghe – viết BẬN (trích) 2. Điền vào chỗ trống en hay oen ? nhanh nhẹn, nhoẻn cười, sắt hoen rỉ, hèn nhát. 3. Tìm…

Bận – Chính tả bài bận. 1. Nghe – viết BẬN (trích) 2. Điền vào chỗ trống en hay oen ? nhanh nhẹn, nhoẻn cười, sắt hoen rỉ, hèn nhát. 3. Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau : a) • trung : trung bình, tập trung, trung hiếu, trung thành, trung … Đọc tiếpChính tả bài bận, 1. Nghe – viết BẬN (trích) 2. Điền vào chỗ trống en hay oen ? nhanh nhẹn, nhoẻn cười, sắt hoen rỉ, hèn nhát. 3. Tìm…

Chính tả bài các em nhỏ và cụ già, 1. Nghe – viết : CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ (đoạn 4) 2. Tìm các từ : a) Chứa các tiếng bắt đầu bằng d, gi …

Các em nhỏ và cụ già – Chính tả bài các em nhỏ và cụ già. 1. Nghe – viết : CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ (đoạn 4) 2. Tìm các từ : a) Chứa các tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau 1. Nghe – viết : CÁC … Đọc tiếpChính tả bài các em nhỏ và cụ già, 1. Nghe – viết : CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ (đoạn 4) 2. Tìm các từ : a) Chứa các tiếng bắt đầu bằng d, gi …

Kể chuyện các em nhỏ và cụ già, Kể lại câu chuyện Các em nhỏ và cụ già theo lời một bạn nhỏ. Lời kể: Trời đã ngả về chiều. Mặt…

Các em nhỏ và cụ già – Kể chuyện các em nhỏ và cụ già. Kể lại câu chuyện Các em nhỏ và cụ già theo lời một bạn nhỏ. Lời kể: Trời đã ngả về chiều. Mặt trời sắp lặn. Kể lại câu chuyện Các em nhỏ và cụ già theo lời một bạn … Đọc tiếpKể chuyện các em nhỏ và cụ già, Kể lại câu chuyện Các em nhỏ và cụ già theo lời một bạn nhỏ. Lời kể: Trời đã ngả về chiều. Mặt…

Soạn bài tiếng ru – Tiếng Việt lớp 3…

Tiếng ru – Soạn bài tiếng ru. 1. Con ong, con cá, con chim yêu gì ? Vì sao ? Trả lời : Con ong yêu hoa, vì đó là nguồn sống của nó, cho nó mật ngọt. Con cá yêu nước vì nước là môi trường sống của nó, thiếu nước cá sẽ chết. … Đọc tiếpSoạn bài tiếng ru – Tiếng Việt lớp 3…

Soạn bài những chiếc chuông reo – Tiếng Việt lớp 3…

Những chiếc chuông reo – Soạn bài những chiếc chuông reo. 1. Nơi ở của gia đình bác thợ gạch có gì đặc biệt ? Trả lời : Nơi ở của gia đình bác thợ gạch là một túp lều bằng phên rạ, ở giữa cánh đồng, xung quanh lều xếp đầy những hàng gạch … Đọc tiếpSoạn bài những chiếc chuông reo – Tiếng Việt lớp 3…

Luyện từ và câu bài tiếng ru, 2. Mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói về thái độ ứng xử trong cộng đồng. Em tán thành thái độ nào,…

Tiếng ru – Luyện từ và câu bài tiếng ru. 2. Mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói về thái độ ứng xử trong cộng đồng. Em tán thành thái độ nào, không tán thành thái độ nào ? Trả lời: Em tán thành thái độ : Chung lưng đấu cật 2. Mỗi thành … Đọc tiếpLuyện từ và câu bài tiếng ru, 2. Mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói về thái độ ứng xử trong cộng đồng. Em tán thành thái độ nào,…

Luyện từ và câu bài tiếng ru, 2. Mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói về thái độ ứng xử trong cộng đồng. Em tán thành thái độ nào,…

Tiếng ru – Luyện từ và câu bài tiếng ru. 2. Mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói về thái độ ứng xử trong cộng đồng. Em tán thành thái độ nào, không tán thành thái độ nào ? Trả lời: Em tán thành thái độ : Chung lưng đấu cật 2. Mỗi thành … Đọc tiếpLuyện từ và câu bài tiếng ru, 2. Mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói về thái độ ứng xử trong cộng đồng. Em tán thành thái độ nào,…

Chính tả bài những chiếc chuông reo, 1. Nhớ – Viết: TIẾNG RU (khổ 1 và 2) Trong bài chính tả có các dấu câu nào ? Trong bài chính tả có các …

Những chiếc chuông reo – Chính tả bài những chiếc chuông reo. 1. Nhớ – Viết: TIẾNG RU (khổ 1 và 2) Trong bài chính tả có các dấu câu nào ? Trong bài chính tả có các dấu câu sau : dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu chấm, dấu gạch ngang, dấu hỏi, dấu … Đọc tiếpChính tả bài những chiếc chuông reo, 1. Nhớ – Viết: TIẾNG RU (khổ 1 và 2) Trong bài chính tả có các dấu câu nào ? Trong bài chính tả có các …