Tiết 9 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Cá rô có màu sắc như thế nào?Câu 2. Mùa đông cá rô ẩn náu ở đâu?Câu 3. Đàn cá…

Ôn tập giữa học kì 2 lớp 2 – Tiết 9 ôn tập giữa học kì II tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Cá rô có màu sắc như thế nào?Câu 2. Mùa đông cá rô ẩn náu ở đâu?Câu 3. Đàn cá rô lội nước mưa tạo ra tiếng động như thế nào?Câu 4. Trong câu: “Cá rô nô nức lội ngược trong mưa”, từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi “con gì?”Câu 5. Bộ phận in đậm trong câu: “Chúng khoan khoái đớp bóng nước mưa”. Trả lời cho câu hỏi nào?

CÁ RÔ LỘI NƯỚC

Những bác rô già, rô cụ lực lưỡng, đầu đuôi đen sì lẫn với màu bùn. Những cậu rô đực cường tráng, mình dài mốc thếch. Suốt mùa đông ẩn náu trong bùn ao, bây giờ mới chui ra, khoan khoái đớp bóng nước mưa mới ấm áp, rồi dựng vây lưng ra như ta trương cờ, rạch ngược qua mặt bùn khô, nhanh như cóc nhảy. Hàng đàn cá rô nô nức lội ngược trong mưa, nghe rào rào như đàn chim vỗ cánh trên mặt nước.

Dựa theo nội dung của bài đọc trên, đánh dâu X vào ô trống trước  câu trả lời đúng:

Câu 1. Cá rô có màu sắc như thế nào?

Giống màu bùn.

Câu 2. Mùa đông cá rô ẩn náu ở đâu?

Trong bùn ao.

Câu 3. Đàn cá rô lội nước mưa tạo ra tiếng động như thế nào?

Rào rào như đàn chim vỗ cánh.

Câu 4. Trong câu: “Cá rô nô nức lội ngược trong mưa”, từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi “con gì?”

 “cá rô”.

Câu 5. Bộ phận in đậm trong câu: “Chúng khoan khoái đớp bóng nước mưa”. Trả lời cho câu hỏi nào?

Như thế nào?

 

 

Viết một bình luận