Tiết 4 ôn tập cuối học kì 2 – tiếng việt 2, Câu 1. Kiểm tra tập đọc: (Luyện đọc những bài đọc đã học).Câu 2. Nói lời đáp của em…

Ôn tập cuối học kì II – lớp 2 – Tiết 4 ôn tập cuối học kì II – tiếng việt 2. Câu 1. Kiểm tra tập đọc: (Luyện đọc những bài đọc đã học).Câu 2. Nói lời đáp của em trong những trường hợp sau:Câu 3. Đặt câu hỏi có cụm từ “vì sao” cho các câu.

Câu 1. Kiểm tra tập đọc: (Luyện đọc những bài đọc đã học).

Câu 2. Nói lời đáp của em trong những trường hợp sau:

Bà đến chơi, em bật ti vi cho bà xem. Bà khen: “Cháu bà giỏi quá!”

*      Đáp: “Bà quá khen, thường ngày cháu cũng bật ti vi cho bố mẹxem đấy ạ!”

Em hát và múa cho dì xem. Dì khen: “Cháu hát hay, múa dẻo quá!”

*      Đáp: “Cháu cám ơn dì! Cháu sẽ cố gắng nhiều nữa ạ!”

Bạn em va vào bàn, làm rơi cái lọ. Em nhanh tay đỡ được. Bạn khâm phục: “Cậu nhanh thật đấy!”

*      Đáp: Cậu quá khen, mình thuộc loại chậm rì đấy!

Câu 3. Đặt câu hỏi có cụm từ “vì sao” cho các câu.

Vì khôn ngoan, Sư Tử điều binh khiển tướng rất tài.

*      Vì sao Sư Tử điều binh khiển tướng rất tài?

Vì gấu trắng có tính tò mò, người thủy thủ thoát nạn.

*      Vì sao người thủy thủ thoát nạn?

Thủy Tinh đuổi đánh Sơn Tinh vì ghen tức.

*      Thủy Tinh đuổi đánh Sơn Tinh, vì sao?

Viết một bình luận