Tiết 3 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?” Đánh dấu X vào ô trống trước…

Ôn tập giữa học kì 2 lớp 2 – Tiết 3 ôn tập giữa học kì II tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?” Đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng.Câu 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm.Câu 3. Ghi lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau.

Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?” Đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng.

a,     Hai bên bờ sông, hoa phượng vĩ nở đỏ rực.

□ x   “Hai bên bờ sông”

□     “hoa phượng vĩ”

□      “nở đỏ rực”

b. Chim đậu trắng xóa trên những cành cây.

□      “Chim”

□        “đậu trắng xóa”

□ x      “trên những cành cầy”

Câu 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:

a. Hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ sông.

*      Hoa phượng vĩ nở đỏ rực ở đâu?

*      Ở đâu hoa phượng vĩ nở đỏ rực?

b. Trong vườn, trăm hoa khoe sắc thắm.

*      Ở đâu trăm hoa khoe sắc thắm?

*      Trăm hoa khoe sắc thắm ở đâu?

Câu 3. Ghi lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau:

a. Khi bạn xin lỗi vì đã vô ý làm bẩn quần áo em.

–      Em đáp: “Không sao cả. Chả ai muốn thế”.

b. Khi chị xin lỗi vì đã trách mắng lầm em.

–      Em đáp: “Không sao đâu chị ạ! Chị biết vậy là em mừng rồi”. Hoặc: “Chị biết thế là em mừng rồi, không sao đâu ạ!”

c. Khi bác hàng xóm xin lỗi vì làm phiền gia đình em.

–      Em đáp: “Không sao đâu ạ. Bác biết vậy là cháu rất mừng”.

Viết một bình luận