Tiết 3 ôn tập cuối học kì 2 – tiếng việt 2, Kiểm tra đọc: (Luyện đọc lại các bài đọc đã học)Câu 1. Đặt câu hỏi có cụm từ…

Ôn tập cuối học kì II – lớp 2 – Tiết 3 ôn tập cuối học kì II – tiếng việt 2. Kiểm tra đọc: (Luyện đọc lại các bài đọc đã học)Câu 1. Đặt câu hỏi có cụm từ “ở đâu” cho những câu sau:Câu 2. Điền vào mỗi ô trống trong truyện vui sau dấu chấm hỏi hay dấu phẩy.

Kiểm tra đọc: (Luyện đọc lại các bài đọc đã học)

Câu 1. Đặt câu hỏi có cụm từ “ở đâu” cho những câu sau:

Giữa cánh đồng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ.

*      Ở đâu đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ?

Chú mèo mướp đang nằm lì bên đống tro ấm trong bếp.

*      Chú mèo mướp đang nằm lì ở đâu?

Tàu Phương Đông buông neo trong vùng biến Trường Sa.

*      Tàu Phương Đông buông neo ở đâu?

Bên vệ đường, một chú bé đang say mê thổi sáo.

*      Ở đâu một chú bé đang say mê thổi sáo?

Câu 2. Điền vào mỗi ô trống trong truyện vui sau dấu chấm hỏi hay dấu phẩy.

Đạt lên năm tuổi. Cậu nói với bạn:

–       Chiến này, mẹ cậu là cô giáo, sao cậu chẳng biết viết một chữ nào?

Chiến đáp:

–       Thế bố cậu là bác sĩ răng, sao em bé của cậu lại chẳng có chiếc răng nào?

Viết một bình luận