Tiết 2 ôn tập cuối học kì 2 – tiếng việt 2, Câu 2. Kiểm tra đọc: (Luyện đọc các bài đọc đã học). Tìm các từ chỉ màu sắc trong…

Ôn tập cuối học kì II – lớp 2 – Tiết 2 ôn tập cuối học kì II – tiếng việt 2. Câu 2. Kiểm tra đọc: (Luyện đọc các bài đọc đã học). Tìm các từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ dưới đây:Câu 3: Đặt câu với mỗi từ em vừa tìm được ở bài tập 2:

Câu 2. Kiểm tra đọc: (Luyện đọc các bài đọc đã học). Tìm các từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ dưới đây:

Tre xanh, lúa xanh, dòng xanh, xanh ngắt, đầu đỏ, đỏ tươi, đỏ thắm.

Câu 3: Đặt câu với mỗi từ em vừa tìm được ở bài tập 2:

* Gợi ý:

–       Tre, lúa thế nào?

–       Một dòng thế nào?

–       Mùa thu ra sao?

–       Em quay đầu màu gì?

–       Ngói mới màu gì?

–       Em tô thế nào?

a.Đặt câu hỏi có cụm từ “khi nào” cho những câu sau:

Những hôm mưa phùn gió bấc, trời rét, cóng tay.

-Khi nào trời rét cóng tay?

b.Vào những đêm có trăng sao, lũy tre làng đẹp như tranh vẽ.

*      Khi nào lũy tre làng đẹp như tranh vẽ?

c.Chủ Nhật tới, cô giáo đưa cả lớp đi thăm vườn thú.

*      Khi nào cô giáo đưa cả lớp đi thăm vườn thú.

d.Chúng tôi thường về thăm ông bà vào những ngày nghỉ.

*      Chúng tôi thường về thăm ông bà khi nào?

Viết một bình luận