Soạn bài Voi nhà – Tiếng Việt lớp 2…

Voi nhà – Soạn bài Voi nhà. Câu hỏi 1- Vì sao những người trên xe phải ngủ đêm trong rừng?Câu hỏi 2: Mọi người lo lắng như thế nào khi thấy con voi đến gần xe?Câu hỏi 3: Con voi đã giúp họ thế nào?

Câu hỏi 1- Vì sao những người trên xe phải ngủ đêm trong rừng?

Hướng dẫn: Em đọc kĩ phần đầu của văn bản, tìm lí do buộc mọi người phải ngủ đêm trong rừng. Đó chính là câu trả lời.

–      Gợi ý: Mọi người trên xe phải ngủ đêm trong rừng vì xe của họ bị lầy. Họ tìm mọi cách nhưng đành phải………

Câu hỏi 2: Mọi người lo lắng như thế nào khi thấy con voi đến gần xe?

–       Hướng dẫn: Em đọc kĩ lại đoạn văn từ “Bồng Cần kêu lên” cho đến “phải bắn thôi”, suy nghĩ tìm nhừng từ ngữ chỉ sự lo lắng, hốt hoảng của mọi người. Đó là nội dung câu trả lời.

–       Gợi ý: Mọi người vô cùng lo lắng vì sợ voi………………

Câu hỏi 3: Con voi đã giúp họ thế nào?

–     Hướng dẫn: Đọc đoạn từ “Nhưng kìa” cho đến hết. Suy nghĩ xem

con voi đã làm gì với chiếc xe. Đó chính là câu trả lời.

–      Gợi ý: “Con voi dùng vòi quặp…………. ”

Viết một bình luận