Soạn bài Thông báo của thư viện vườn chim trang 26 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…

Tập đọc: Thông báo của thư viện vườn chim – Soạn bài Thông báo của thư viện vườn chim trang 26 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1: Thông báo của thư viện có mấy mục? Hãy nêu tên từng mục.Câu hỏi 2: Muốn biết giờ mở cửa thư viện, đọc mục nào?Câu hỏi 3: Muốn làm thẻ mượn sách, cần đến thư viện vào lúc nào?Câu hỏi 4: Mục “sách mới về” giúp chúng ta biết điều gì?

 Câu hỏi 1: Thông báo của thư viện có mấy mục? Hãy nêu tên từng mục.

Hướng dẫn: Em hãy nhìn vào thông báo, tìm xem có mấy mục chính, gồm những mục nào? 

– Gợi ý: Thông báo có 3 mục

+ Mục 1: Giờ mở cửa.

+ Mục 2: Cấp thẻ mượn sách.

+ Mục 3: Sách mới về.

Câu hỏi 2: Muốn biết giờ mở cửa thư viện, đọc mục nào?

–  Hướng dẫn: Em đọc lại thông báo, xem giờ mở cửa nằm ở mục nào?

Tìm được mục đó, em sẽ có câu trả lời chính xác cho câu hỏi trên.

Câu hỏi 3: Muốn làm thẻ mượn sách, cần đến thư viện vào lúc nào?

Hướng dẫn: Để trả lời câu hỏi này, em đọc kĩ mục 2 (mục cấp thẻ mượn sách) em sẽ biết được chính xác thời gian ngày, giờ đến thư viện.

Câu hỏi 4: Mục “sách mới về” giúp chúng ta biết điều gì?

–       Hướng dẫn: Đọc kĩ mục 3 (sách mới về) em sẽ tìm được nội dung cho câu trả lời trên.

Gợi ý: Mục 3 giúp ta biết về các loại sách mới để mượn.

Viết một bình luận