Soạn bài Chuyện quả bầu – Tiếng Việt lớp 2…

Chuyện quả bầu – Soạn bài Chuyện quả bầu. Câu hỏi 1. Con Dúi mách hai vợ chồng ngựời đi rừng điều gì?Câu hỏi 2: Hai vợ chồng làm cách nào đế thoát nạn?Câu hỏi 3: Có chuvện gì lạ xảy ra với hai vợ chồng sau nạn lụt?Câu hỏi 4: Hãy kể thêm tên một số dân tộc trên đất nước ta.

Câu hỏi 1. Con Dúi mách hai vợ chồng ngựời đi rừng điều gì?

–       Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 1, tìm điều bí mật mà Dúi nói cho hai vợ chồng người đi rừng biết. Đó là câu trả lời cho câu hỏi.

–     Gợi ý: “Dúi báo………. khuyên họ………….. ”

Câu hỏi 2: Hai vợ chồng làm cách nào đế thoát nạn?

–       Hướng dẫn: Đọc kĩ đoạn 2, em sẽ tìm được nội dung cho câu trả lời.

–     Gợi ý: Hai vợ chồng làm……………. Nhờ sống…….. thoát nạn”.

Câu hỏi 3: Có chuvện gì lạ xảy ra với hai vợ chồng sau nạn lụt?

–       Hướng dẫn: Đọc thầm đoạn 3, em sẽ tìm thấy nội dung câu trả lời.

–       Gợi ý: “ít lâu sau………….. Bầu”. Một thời gian sau “từ trong quả bầu…………… bé nhỏ nhảy ra”.

Câu hỏi 4: Hãy kể thêm tên một số dân tộc trên đất nước ta.

–    Hướng dẫn: Ngoài những dân tộc nêu trong bài, em biết những dân tộc nào thì nêu tiếp.

Ví dụ: Dân tộc Vân Kiều, dân tộc Rục…

Câu hỏi 5: Hãy đặt tên khác cho truyện.

–        Hướng dẫn: Dựa vào nội dung câu chuyện, em suy nghĩ tự mình đặt tên cho câu chuyện, sao cho tên truyện phù hợp với nội dung là được.

Ví dụ: Tên truyện có thế là “Sinh ra từ một mẹ” hoặc ‘Tổ tiên của chúng ta”

Viết một bình luận