Soạn bài Cháy nhà hàng xóm – Tiếng Việt lớp 2…

Cháy nhà hàng xóm – Soạn bài Cháy nhà hàng xóm. Câu hỏi 1: Thấy có nhà cháy mọi người trong làng làm gì? Câu hỏi 2: Trong lúc mọi người chữa cháy, người hàng xóm nghĩ gì, làm gì?Câu hỏi 3: Kết thúc câu chuyện ra sao?Câu hỏi 4: Câu chuyện này khuyên ta điều gì?

Câu hỏi 1: Thấy có nhà cháy mọi người trong làng làm gì?

–       Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn đầu, tìm xem những hành động của mọi người thế hiện như thế nào? Tìm được những hành động đó, là em đã có câu trả lời.

–     Gợỉ ý: Thấy có nhà cháy, mọi người “đổ ra…………… đám cháy”.

 Câu hỏi 2: Trong lúc mọi người chữa cháy, người hàng xóm nghĩ gì, làm gì?

–       Hướng dẫn: Em đọc thầm lại bài, tìm xem thái độ và hành động của người hàng xóm thể hiện ra sao khi mọi người đang ra sức dập lan đám cháy. Tìm được những biểu hiện về thái độ, hành động của người hàng xóm lúc ấy, là em đã có câu trả lời.

Câu hỏi 3: Kết thúc câu chuyện ra sao?

–       Hướng dẫn: Em đọc đoạn cuối, sẽ tìm được câu trả lời.

–       Gợi ý: Kết thúc câu chuyện là “Nhà cửa……………… thiêu sạch”.

Câu hỏi 4: Câu chuyện này khuyên ta điều gì?

Hướng dẫn: Đọc lại toàn bộ diễn biến câu chuyện, em sẽ tìm được câu trả lời.

–       Gợi ý: Câu chuyện này khuyên ta sống ở đời phải biết quan tâm đến mọi người chung quanh, có ý thức trách nhiệm đến cuộc sống cộng đồng. Không ích kỉ cá nhân, không thờ ơ bàng quan trước một sự việc xảy ra ảnh hưởng lớn đến cuộc sống cộng đồng………………………………………………………………….. 

Viết một bình luận