Soạn bài Ai ngoan sẽ được thưởng trang 100 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…

Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng – Soạn bài Ai ngoan sẽ được thưởng trang 100 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1: Bác Hồ đi thăm những nơi nào trong trại nhi đồng?Câu hỏi 2 : Bác Hồ hỏi các em học sinh những gì?Câu hỏi 3: Các em đề nghị Bác chia kẹo cho những ai?Câu hỏi 4: Tại sao bạn Tộ không dám nhận kẹo của Bác chia?Câu hỏi 5: Vì sao Bác khen bạn Tộ ngoan?

Câu hỏi 1: Bác Hồ đi thăm những nơi nào trong trại nhi đồng?

–       Hướng dẫn: Em đọc kĩ phần 2 của đoạn 1, tìm xem những chỗ mà Bác Hồ cùng các em nhi đồng đến thăm. Đó là nội dung câu trả lời em cần tìm.

–      Gợi ý: “Bác cùng các em đi thăm phòng ngủ…………….

Câu hỏi 2 : Bác Hồ hỏi các em học sinh những gì?

–       Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 2, sẽ tìm thấy những điều mà Bác Hồ quan tâm, hỏi các em. Tìm được những điều ấy là em đã có câu trả lời.

–       Gợi ý: Bác Hồ hỏi các em: “Các cháu chơi…“Các cháu ăn……….. “Các cô có…………….. ” “Các cháu có thích”

Câu hỏi 3: Các em đề nghị Bác chia kẹo cho những ai?

–       Hướng dẫn: Em đọc thầm lại phần cuối của đoạn 2, tìm câu nói của một em bé đề nghị. Đó chính là nội dung em cần trả lời.

–       Gợi ý: Các em đề nghị Bác: “Ai ngoan…..”.

Câu hỏi 4: Tại sao bạn Tộ không dám nhận kẹo của Bác chia?

–       Hướng dẫn: Em đọc thầm đoạn 3, tìm xem Tộ nói gì với Bác. Đó chính là nội dung câu trả lời.

–      Gợi ý: Bạn Tộ không dám nhận kẹo của Bác chia vì “Tộ thấy mình  …”

Câu hỏi 5: Vì sao Bác khen bạn Tộ ngoan?

–       Hướng dẫn: Em đọc kĩ phần cuối của truyện, tìm lời khen mà Bác nói với Tộ. Đó chính là nội dung câu trả lời.

–     Gợi ý: Bác khen bạn Tộ ngoan vì Tộ biết…………….. 

Viết một bình luận