Ôn tập giữa học kì 2 – Tiết 8 trang 79 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Trò chơi ô chữ. Điền vào ô trống theo hàng ngang….

Ôn tập giữa học kì II – Ôn tập giữa học kì II – Tiết 8 trang 79 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Trò chơi ô chữ. Điền vào ô trống theo hàng ngang.

TRÒ CHƠI Ô CHỮ

Điền vào ô trống theo hàng ngang:

–     Dòng 1: Người cưới công chúa Mị Nương. (7 chữ cái)

–     Dòng 2: Mùa rét (lạnh). (4 chữ cái).

–     Dòng 3: Cơ quan phụ trách chuyển thư từ. (7 chữ cái)

–     Dòng 4: Ngày tết của thiếu nhi. (8 chữ cái)

–      Dòng 5: Nơi chứa sách, báo cho mọi người đọc. (7 chữ cái)

–     Dòng 6: Con vật đi lạch bạch. (3 chữ cái)

–     Dòng 7: Trái nghĩa với dữ. (4 chữ cái bắt đầu bằng chữ H)

–      Dòng 8: Tên con sông đẹp ở thành phố Huế. (9 chữ cái)

   

 

S

Ơ

N

T

I

N

H

Đ

Ô

N

G

 

 

B  Ư

U

Đ

I

N

 

 

 

 

4

T

R

U

N

G

T

H

U

 

 

 

 

 

T

H

Ư

V

I

N

 

 

V

T

 

H

I

N

S

Ô

N

G

H

Ư

Ơ

G

b. Từ mới xuất hiện ở cột dọc: SÔNG TIỀN

Viết một bình luận