Ôn tập giữa học kì 2 – Tiết 7 trang 79 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao?”.Câu 2. Đặt câu…

Ôn tập giữa học kì II – Ôn tập giữa học kì II – Tiết 7 trang 79 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao?”.Câu 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm.Câu 3. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau.

Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao?”.

a.Sơn ca khô cả họng vì khát.

“vì khát”

b.Vì mưa to, nước suối dâng ngập hai bờ.

 “Vì mưa to”

Câu 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:

Bông cúc héo lá đi vì thương xót sơn ca.

*      Vì sao bông cúc héo lá đi?

*      Bông cúc héo lá đi vì sao?

Vì mải chơi, đến mùa đông, ve không có gì ăn.

*      Vì sao đến mùa đông, ve không có gì ăn?

*     Đến mùa đông vì sao ve không có gì ăn?

Câu 3. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau:

Khi cô (hoặc thầy) hiệu trưởng nhận lời đến dự liên hoan văn nghệ của lớp em.

—Em đáp: “Cảm ơn thầy, lớp em sẽ rất vui khi thầy đến dự ạ”.

Khi cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp đồng ý cho lớp đi thăm viện bảo tàng.

— Em đáp: “Ôi, thích quá, chúng em cảm ơn cô ạ!”

Khi mẹ đồng ý cho em đi chơi xa cùng mẹ

—Em đáp: “Ôi, thích quá, con cảm ơn mẹ nhiều ạ!”

Viết một bình luận