Luyện từ và câu trang 95 sgk tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Viết tên các bộ phận của một cây ăn quả.Câu 2. Viết những từ có thể dùng để tả …

Cây Đa quê hương – Luyện từ và câu trang 95 sgk tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Viết tên các bộ phận của một cây ăn quả.Câu 2. Viết những từ có thể dùng để tả các bộ phận của cây.Câu 3. Ghi câu hỏi có cụm từ “để làm gì?” đế hỏi về từng việc làm của bạn nhỏ được vẽ trong tranh rồi viết câu trả lời.

Câu 1. Viết tên các bộ phận của một cây ăn quả:

–        rễ                     – lá

–        gốc                   – loa

–       thân                   – quả

–        cành                – ngọn

Câu 2. Viết những từ có thể dùng để tả các bộ phận của cây:

–        Thân cây: to, cao, chắc, bạc phếch, xù xì, nham nhám, nhẵn bóng, mềm mại, xanh thẫm..

–        Cành cây: um tùm, khẳng khiu, xum xuê, cong queo, trơ trụi…

–        Lá cây: xanh biếc, xanh non, mỡ màng, già úa, đỏ sẫm, úa vàng, non tơ, tươi tốt..

Câu 3. Ghi câu hỏi có cụm từ “để làm gì?” đế hỏi về từng việc làm của bạn nhỏ được vẽ trong tranh rồi viết câu trả lời.

Tranh 1:

*      Câu hỏi: Bạn nhỏ tưới nước cho cây để làm gì?

–     Trả lời: Bạn nhỏ tưới nước cho cây để câv phát triển xanh tốt.

Tranh 2:

*      Câu hỏi: Bạn nhỏ bắt sâu cho lá để làm gì?

–     Trả lời: Bạn nhỏ bắt sâu cho lá để bảo vệ cho cây khỏi bị sâu phá hoại.

Viết một bình luận