Luyện từ và câu Trang 73 tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Ghi tên các loài cá vào chỗ thích hợp. Câu 2. Viết tên những con vật trong ảnh và những con …

Sông Hương – Luyện từ và câu Trang 73 sgk tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Ghi tên các loài cá vào chỗ thích hợp. Câu 2. Viết tên những con vật trong ảnh và những con vật khác sống ở dưới nước mà em biết.Câu 3. Điền những dấu phẩy còn thiếu vào chỗ trống thích hợp trong câu 1 và câu 4.

Câu 1. Ghi tên các loài cá vào chỗ thích hợp:

Cá nước mặn (cá biển)

      Cá nước ngọt (cá sông, hồ, ao)

– cá mực, cá thu, cá chim, cá chuồn

– cá chép, cá mè, cá trê, cá quả (cá chuối, cá lóc)

 Câu 2. Viết tên những con vật trong ảnh và những con vật khác sống ở dưới nước mà em biết.

-> tôm, tép, rùa, ba ba, cá chép, cá mè, cá trôi, sứa, cá trắm, cá diếc, cá rô, cá thu, cá chim, cá nụ, cá hồi, cá mập, cá heo…

Câu 3. Điền những dấu phẩy còn thiếu vào chỗ trống thích hợp trong câu 1 và câu 4:

*  Trăng trên sông, trên đồng, trên làng quê, tôi đã thấy nhiều, (câu 1)

*   Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần, càng vàng dần, càng nhẹ dần. (câu 4)

Viết một bình luận