Luyện từ và câu trang 112 tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống.Câu 2. Tìm những từ ngữ ca ngợi Bác…

Cây và hoa bên lăng Bác – Luyện từ và câu trang 112 sgk tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống.Câu 2. Tìm những từ ngữ ca ngợi Bác Hồ.Câu 3. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống:

Câu 1. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống.

Bác Hồ sống rất giản dị. Bữa cơm của Bác đạm bạc như bữa cơm của mọi người dân. Bác thích hoa huệ, loài hoa trắng tinh khiết. Nhà Bác ở là một ngôi nhà sàn khuất trong vườn Phủ chủ tịch. Đường vào nhà trồng hai hàng râm bụt, hàng cây gợi nhớ hình ảnh miền Trung quê Bác. Sau giờ làm việc, Bác thường tự tay chăm sóc cây, cho cá ăn.

Câu 2. Tìm những từ ngữ ca ngợi Bác Hồ.

Mẫu: sáng suốt

-> giản dị, yêu nước, thương dân. đức độ, hiền từ, hiền hậu, nhân tài, nhân ái, khiêm tốn, bình dị, tài ba, lỗi lạc, giàu nghị lực…

Câu 3. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống:

TÔN TRỌNG LUẬT LỆ CHUNG

Một hôm, Bác Hồ đến thăm một ngôi chùa. Lệ thường, ai vào chùa cũng phải bỏ dép. Nhưng vị sư cả mời Bác cứ đi dép vào. Bác không đồng ý. Đến thềm chùa, Bác cởi dép để ngoài như mọi người, xong mới bước vào.

Viết một bình luận