Chính tả Quả tim khỉ, Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2. a. Tên nhiều con vật bắt đầu bằng chữ s.b. Điền các tiếng có vần “úc” hoặc…

Quả tim khỉ – Chính tả Quả tim khỉ. Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2. a. Tên nhiều con vật bắt đầu bằng chữ s.b. Điền các tiếng có vần “úc” hoặc “út” có nghĩa như sau:

Câu 1. Điền vào chỗ trống:

a.”s” hoặc “x”                                       b. “ut” hoặc “uc”

– say sưa                                               – chúc mừng

– xay lúa                                                – chăm chút

– xông lên                                              – lụt lội

– dòng sông                                           – lục lọi

Câu 2. a. Tên nhiều con vật bắt đầu bằng chữ s

–       sói, sẻ, sứa, sâu, sáo, sơn ca, sư tử, sóc, sếu, (con) sam, sò, sao biển sên, thạch sùng…

b. Điền các tiếng có vần “úc” hoặc “út” có nghĩa như sau:

–     Co lại: rút (ngắn thời gian)…

–      Dùng xẻng lấy đất, đá, cát: xúc (cát)…

–     Chọi bằng sừng hoặc bằng đầu (trâu bò) húc (nhau)…

Viết một bình luận