Chính tả Mưa bóng mây, Chính tả Mưa bóng mây. Câu hỏi: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:…

Mùa nước nổi – Chính tả Mưa bóng mây. Chính tả Mưa bóng mây. Câu hỏi: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

Câu hỏi: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

a) (sương, xương): sương mù. xương rồng

—  (sa, xa): đất phù sa, đường xa

—  (sót, xót): xót xa, thiếu sót

b) (chiết, chiếc): chiết cành, chiếc lá

—  (tiết, tiếc): nhớ tiếc, tiết kiệm

—   (biết, biếc): hiểu biết, xanh biếc

Viết một bình luận