Chính tả Đàn bê của anh Hồ Giáo, Câu 1. Tìm các từ:a.Bắt đầu bằng “ch” hoặc “tr”:Câu 2.Tìm các từ:a.Bắt đầu bằng “ch” hoặc…

Cháy nhà hàng xóm – Chính tả Đàn bê của anh Hồ Giáo. Câu 1. Tìm các từ:a.Bắt đầu bằng “ch” hoặc “tr”:Câu 2.Tìm các từ:a.Bắt đầu bằng “ch” hoặc “tr” chỉ các loài cây:

Câu 1. Tìm các từ:

a.Bắt đầu bằng “ch” hoặc “tr”:

–        Chỉ nơi tập trung đông người mua bán: chợ.

–       Cùng nghĩa với đợi: chờ.

–       Trái nghĩa với méo: tròn.

b.Có thanh hỏi hoặc thanh ngã:

–       Chỉ hiện tượng gió rất mạnh, gây mưa to, có sức phá hoại dữ dội: bão.

–       Cùng nghĩa với cọp: hùm (hổ)

–       Trái nghĩa với bận: rảnh (rỗi).

Câu 2.Tìm các từ:

a.Bắt đầu bằng “ch” hoặc “tr” chỉ các loài cây:

chè, trám, tràm, tre, trúc, trầm, chuối, chè, chôm chôm…

b.Có thanh hỏi hoặc thanh ngã chỉ các đồ dùng: tủ, chổi, bình thủy, chảo, đũa, dĩa, võng…

Viết một bình luận