Chính tả Chim sơn ca và bông cúc trắng, Câu 1. Tìm từ ngữ theo yêu cầu ở cột A, điền vào chỗ trống ở cột B. Câu 2. Ghi lời giải các câu…

a) Chỉ các loài vật:

–  Có tiếng bắt đầu bằng ch

–  Có tiếng bắt đầu bằng tr

b) Chỉ vật hay việc:

–  Có tiếng chứa vần uốt

–  Có tiếng chứa vần uổc

–   chích chòe, chèo bẻo, chiền chiện (sơn ca), châu chấu, chìa vôi, chẫu chuộc, cá chuối…

–  cá trê, cá trôi, cá trắm, con trâu, con trùn…

–  cái suốt, máy tuốt, cây cau, thẳng đuột, con chuột, nuốt, vuốt…

–  cái cuốc, nồi luộc, đánh cuộc, buộc, viên thuốc, thuộc lòng, chuộc tội, bó đuốc…

Viết một bình luận