Chính tả Cây và hoa bên lăng Bác, Viết vào chỗ trống các từ:a)Bắt đầu bằng “r”, “d” hoặc “gi”, có nghĩa như sau:b)Có thanh hỏi hoặc…

Bảo vệ như thế là rất tốt – Chính tả Cây và hoa bên lăng Bác. Viết vào chỗ trống các từ:a)Bắt đầu bằng “r”, “d” hoặc “gi”, có nghĩa như sau:b)Có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau

Viết vào chỗ trống các từ:

a)Bắt đầu bằng “r”, “d” hoặc “gi”, có nghĩa như sau:

–       Chất lỏng, dùng để thắp đèn hoặc chạy máy: dầu.

–       Cất, giữ kín, không cho ai thấy hoặc biết: giấu.

–       Quả lá rơi xuống đất: rụng.

b)Có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau:

–       Cây nhỏ, thân mềm, làm thức ăn cho trâu, bò, ngựa: cỏ.

–       Đập nhẹ vào vật cứng cho kêu: gõ.

–       Vật dùng để quét nhà: chổi.

Viết một bình luận