Chính tả Bác sĩ Sói trang 43 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:Câu 2. Điền vào chỗ trống các từ…

Chính tả: Bác sĩ Sói – Chính tả Bác sĩ Sói trang 43 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:Câu 2. Điền vào chỗ trống các từ chứa tiếng:

Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

a) (lối, nối) -> nối liền, lối đi.

(lửa, nửa) -> ngọn lửa, một nửa.

b) (ước, ướt) -> ước mong, khăn ướt.

(lược, lượt) -> lần lượt, cái lược.

 

Câu 2. Điền vào chỗ trống các từ chứa tiếng:

a. – Bắt đầu bằng “l”: long lanh, lại, lúc, la, lu, lơ, láo lếu, lung lay, lẫy lừng…

– Bắt đầu bằng “n”: non nước, nôn nóng, nóng nảy, nườm nượp…

b. – Có vần ươc: chiếc lược, ước mơ, trước, cái thước, bước chân, tước đoạt, khước tít.

–      Có vần ướt: rét mướt, mượt mà, say khướt…

Viết một bình luận