Luyện từ và câu trang 104 tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm từ ngữ:Câu 2. Đặt ít nhất hai câu với hai từ vừa tìm được:Câu 3. Ghi lại hoạt…

Xem truyền hình – Luyện từ và câu trang 104 sgk tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Tìm từ ngữ:Câu 2. Đặt ít nhất hai câu với hai từ vừa tìm được:Câu 3. Ghi lại hoạt động thiếu nhi kỉ niệm ngày sinh của Bác Hồ trong mỗi tranh: Câu 1. Tìm từ ngữ: … Đọc tiếpLuyện từ và câu trang 104 tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm từ ngữ:Câu 2. Đặt ít nhất hai câu với hai từ vừa tìm được:Câu 3. Ghi lại hoạt…

Soạn bài Xem truyền hình – Tiếng Việt lớp 2…

Xem truyền hình – Soạn bài Xem truyền hình. Câu hỏi 1. Chú La mời mọi người đến nhà mình làm gì?Câu hỏi 2: Tối hôm ấy, mọi người xem được gì trên ti vi?Câu hỏi 3: Em thích những chương trình trên ti vi hàng ngày? Câu hỏi 1. Chú La mời mọi người đến … Đọc tiếpSoạn bài Xem truyền hình – Tiếng Việt lớp 2…