Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Lạc quan – Yêu đời, Câu 1. Trong mỗi câu sau, từ lạc quan được dùng với nghĩa nào?Câu 2. Xếp các…

Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo) – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Lạc quan – Yêu đời. Câu 1. Trong mỗi câu sau, từ lạc quan được dùng với nghĩa nào?Câu 2. Xếp các từ có tiếng lạc thành 2 nhóm:Câu 3. Xếp các từ quan thành 3 nhóm:Câu 4. Các … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Lạc quan – Yêu đời, Câu 1. Trong mỗi câu sau, từ lạc quan được dùng với nghĩa nào?Câu 2. Xếp các…

Soạn bài Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo) – Tiếng Việt lớp 4…

Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo) – Soạn bài Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo). Câu 1. Cậu bé phát hiện ra những chuyện buồn cười ở đâu?Câu 2. Vì sao những chuyện ấy buồn cười?Câu 3. Tiếng cười thay đổi cuộc sống ở vương quốc buồn như thế nào? Câu 1. Cậu … Đọc tiếpSoạn bài Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo) – Tiếng Việt lớp 4…

Kể chuyện đã nghe, đã đọc (trang 146 sgk tiếng việt 4 tập 2), Đề bài: Kể lại câu chuyện đã được nghe hoặc đọc về tinh thần lạc quan,…

Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo) – Kể chuyện đã nghe, đã đọc (trang 146 sgk tiếng việt 4 tập 2). Đề bài: Kể lại câu chuyện đã được nghe hoặc đọc về tinh thần lạc quan, yêu đời. Đề bài: Kể lại câu chuyện đã được nghe hoặc đọc về tinh thần lạc … Đọc tiếpKể chuyện đã nghe, đã đọc (trang 146 sgk tiếng việt 4 tập 2), Đề bài: Kể lại câu chuyện đã được nghe hoặc đọc về tinh thần lạc quan,…