Chính tả Voi nhà, Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chồ trống:Câu 2. Điền tiếng có nghĩa vào chỗ trống….

Voi nhà – Chính tả Voi nhà. Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chồ trống:Câu 2. Điền tiếng có nghĩa vào chỗ trống. Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chồ trống: –       (xâu, sâu): sâu bọ, xâu kim –       (sắn, xắn): củ sắn, xắn tay áo –       (xinh, sinh): … Đọc tiếpChính tả Voi nhà, Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chồ trống:Câu 2. Điền tiếng có nghĩa vào chỗ trống….

Soạn bài Voi nhà – Tiếng Việt lớp 2…

Voi nhà – Soạn bài Voi nhà. Câu hỏi 1- Vì sao những người trên xe phải ngủ đêm trong rừng?Câu hỏi 2: Mọi người lo lắng như thế nào khi thấy con voi đến gần xe?Câu hỏi 3: Con voi đã giúp họ thế nào? Câu hỏi 1- Vì sao những người trên xe … Đọc tiếpSoạn bài Voi nhà – Tiếng Việt lớp 2…

Tập làm văn nghe kể chuyện Vì sao và trả lời câu hỏi, Nghe kể câu chuyện “Vì sao?” Rồi trả lời câu hỏi:Câu 1. Lần đầu về quê chơi,…

Voi nhà – Tập làm văn nghe kể chuyện Vì sao và trả lời câu hỏi. Nghe kể câu chuyện “Vì sao?” Rồi trả lời câu hỏi:Câu 1. Lần đầu về quê chơi, cô bé thấy thế nào?Câu 2. Cô bé hỏi cậu anh họ điều gì?Câu 3. Cậu bé giải thích vì sao bò … Đọc tiếpTập làm văn nghe kể chuyện Vì sao và trả lời câu hỏi, Nghe kể câu chuyện “Vì sao?” Rồi trả lời câu hỏi:Câu 1. Lần đầu về quê chơi,…