Chính tả Họa sĩ Tô Ngọc Vân, Câu 1. Nghe – viết: Họa sĩ Tô Ngọc Vân. Câu 2. a) Điền truyện hay chuyện vào ô trống?Câu 3. Em đoán xem đây …

Vẽ về cuộc sống an toàn – Chính tả Họa sĩ Tô Ngọc Vân. Câu 1. Nghe – viết: Họa sĩ Tô Ngọc Vân. Câu 2. a) Điền truyện hay chuyện vào ô trống?Câu 3. Em đoán xem đây là những chữ gì? Câu 1. Nghe – viết: Họa sĩ Tô Ngọc Vân Câu 2. … Đọc tiếpChính tả Họa sĩ Tô Ngọc Vân, Câu 1. Nghe – viết: Họa sĩ Tô Ngọc Vân. Câu 2. a) Điền truyện hay chuyện vào ô trống?Câu 3. Em đoán xem đây …

Soạn bài vẽ về cuộc sống an toàn – Tiếng Việt lớp 4…

Vẽ về cuộc sống an toàn – Soạn bài vẽ về cuộc sống an toàn. Câu 1. Chủ đề của cuộc thi vẽ là gì?Câu 2. Thiếu nhi hưởng ứng cuộc thi như thế nào?Câu 3. Điều gì cho thấy các em có nhận thức tốt về chủ đề cuộc thi?Câu 4. Những nhận xét … Đọc tiếpSoạn bài vẽ về cuộc sống an toàn – Tiếng Việt lớp 4…

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 58 tiếng việt 4 tập 2, Đề bài: Em đã làm gì để góp phần bảo vệ môi trường? Hãy kể lại…

Vẽ về cuộc sống an toàn – Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 58 sgk tiếng việt 4 tập 2. Đề bài: Em đã làm gì để góp phần bảo vệ môi trường? Hãy kể lại câu chuyện đó. Đề bài: Em đã làm gì để góp phần bảo vệ môi trường? … Đọc tiếpKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 58 tiếng việt 4 tập 2, Đề bài: Em đã làm gì để góp phần bảo vệ môi trường? Hãy kể lại…

Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì?, Câu 1. Đọc đoạn văn đã cho. Câu 2. Trong ba câu in nghiêng ở bài văn, những câu nào dùng để giới thiệu,…

Vẽ về cuộc sống an toàn – Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì?. Câu 1. Đọc đoạn văn đã cho. Câu 2. Trong ba câu in nghiêng ở bài văn, những câu nào dùng để giới thiệu, câu nào dùng để nhận định về bạn Diệu Chi?Câu 3. Trong các câu trên, … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Câu kể Ai là gì?, Câu 1. Đọc đoạn văn đã cho. Câu 2. Trong ba câu in nghiêng ở bài văn, những câu nào dùng để giới thiệu,…

Soạn bài: Vẽ về cuộc sống an toàn trang 54 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4…

Vẽ về cuộc sống an toàn – Soạn bài: Vẽ về cuộc sống an toàn trang 54 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Chủ đề của cuộc thi vẽ là gì?Câu 2. Thiếu nhi hưởng ứng cuộc thi như thế nào?Câu 3. Điều gì cho thấy các em có nhận thức tốt về … Đọc tiếpSoạn bài: Vẽ về cuộc sống an toàn trang 54 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4…