Tập làm văn: kể bài trong bài văn kể chuyện, Câu 1. Đọc lại truyện ông Trạng thả diều. Câu 2. Tìm đoạn kết bài của truyện. Câu 3. Thêm…

Vẽ trứng – Tập làm văn: kể bài trong bài văn kể chuyện. Câu 1. Đọc lại truyện ông Trạng thả diều. Câu 2. Tìm đoạn kết bài của truyện. Câu 3. Thêm vào cuối truyện một lời đánh giá, nhận xét làm đoạn kết bài. M : Câu chuyện này giúp em thấm thía … Đọc tiếpTập làm văn: kể bài trong bài văn kể chuyện, Câu 1. Đọc lại truyện ông Trạng thả diều. Câu 2. Tìm đoạn kết bài của truyện. Câu 3. Thêm…

Soạn bài vẽ trứng – Tiếng Việt lớp 4…

Vẽ trứng – Soạn bài vẽ trứng. Câu 1. Vì sao trong những ngày đầu học vẽ, cậu bé Lê-ô-nác-đô cảm thấy chán ngán ? Câu 2. Thầy Vê-rô-ki-ô cho học trò vẽ trứng để làm gì ? Câu 3. Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi thành đạt như thế nào ? Câu 4. Theo em, những nguyên … Đọc tiếpSoạn bài vẽ trứng – Tiếng Việt lớp 4…

Luyện tập: kể bài trong bài văn kể chuyện, Câu 1. Sau đây là một số kết bài của truyện Rùa và thỏ. Em hãy cho biết được những kết bài…

Vẽ trứng – Luyện tập: kể bài trong bài văn kể chuyện. Câu 1. Sau đây là một số kết bài của truyện Rùa và thỏ. Em hãy cho biết được những kết bài theo cách nào, Câu 2. Tìm phần kết bài của các truyện sau. Cho biết đó là những kết bài theo … Đọc tiếpLuyện tập: kể bài trong bài văn kể chuyện, Câu 1. Sau đây là một số kết bài của truyện Rùa và thỏ. Em hãy cho biết được những kết bài…

Luyện từ và câu: tính từ (tiếp theo), Câu 1. Đặc điểm của các sự vật được miêu tả trong những câu sau khác nhau như thế nào ?, Câu 2….

Vẽ trứng – Luyện từ và câu: tính từ (tiếp theo). Câu 1. Đặc điểm của các sự vật được miêu tả trong những câu sau khác nhau như thế nào ?, Câu 2. Trong các câu dưới đây, ý nghĩa mức độ được thể hiện bằng những cách nào ? Câu 1. Đặc điểm … Đọc tiếpLuyện từ và câu: tính từ (tiếp theo), Câu 1. Đặc điểm của các sự vật được miêu tả trong những câu sau khác nhau như thế nào ?, Câu 2….

Luyện tập phần tính từ (tiếp theo), Câu 1. Tìm những từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm, tính chất (được in nghiêng) trong đoạn…

Vẽ trứng – Luyện tập phần tính từ (tiếp theo). Câu 1. Tìm những từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm, tính chất (được in nghiêng) trong đoạn văn sau :Câu 2. Hãy tìm những từ ngữ miêu tả mức độ khác nhau của các đặc điểm sau: đỏ, cao, vui. Câu 3. … Đọc tiếpLuyện tập phần tính từ (tiếp theo), Câu 1. Tìm những từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm, tính chất (được in nghiêng) trong đoạn…

Luyện tập phần tính từ (tiếp theo), Câu 1. Tìm những từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm, tính chất (được in nghiêng) trong đoạn…

Vẽ trứng – Luyện tập phần tính từ (tiếp theo). Câu 1. Tìm những từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm, tính chất (được in nghiêng) trong đoạn văn sau :Câu 2. Hãy tìm những từ ngữ miêu tả mức độ khác nhau của các đặc điểm sau: đỏ, cao, vui. Câu 3. … Đọc tiếpLuyện tập phần tính từ (tiếp theo), Câu 1. Tìm những từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm, tính chất (được in nghiêng) trong đoạn…

Tập làm văn: kể chuyện (kiểm tra viết), Câu 1. Kể một câu chuyện em đã được nghe hoặc được đọc về một người có tấm lòng nhân hậu….

Vẽ trứng – Tập làm văn: kể chuyện (kiểm tra viết). Câu 1. Kể một câu chuyện em đã được nghe hoặc được đọc về một người có tấm lòng nhân hậu. Câu 2. Kể lại câu chuyện Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca bằng lời của cậu bé An-đrây-ca. Câu 3. Kể lại câu chuyện … Đọc tiếpTập làm văn: kể chuyện (kiểm tra viết), Câu 1. Kể một câu chuyện em đã được nghe hoặc được đọc về một người có tấm lòng nhân hậu….

Đọc bài “Vẽ trứng” rồi trả lời các câu hỏi sau, Lê-ô-nác-đô Đa Vin-xi đã trở thành nhà danh họa kiệt xuất của nước Ý trong…

Vẽ trứng – Đọc bài “Vẽ trứng” rồi trả lời các câu hỏi sau. Lê-ô-nác-đô Đa Vin-xi đã trở thành nhà danh họa kiệt xuất của nước Ý trong thế kỉ XVI. Đọc bài “Vẽ trứng” rồi trả lời các câu hỏi sau 1. Vì sao trong những ngày đầu học vẽ, cậu bé Lê-ô-nác-đô … Đọc tiếpĐọc bài “Vẽ trứng” rồi trả lời các câu hỏi sau, Lê-ô-nác-đô Đa Vin-xi đã trở thành nhà danh họa kiệt xuất của nước Ý trong…