Soạn bài vẽ quê hương – Tiếng Việt lớp 3…

Vẽ quê hương – Soạn bài vẽ quê hương. 1. Kể tên các cảnh vật được tả trong bài thơ. Trả lời : Các cảnh vật được tả trong bài thơ: tre, lúa, sông máng, trời mây, nhà ở, mái ngói, trường học, hoa gạo, mặt trời, lá cờ Tổ quốc. 1. Kể tên các … Đọc tiếpSoạn bài vẽ quê hương – Tiếng Việt lớp 3…

Soạn bài vẽ quê hương – Tiếng Việt lớp 3…

Vẽ quê hương – Soạn bài vẽ quê hương. 1. Kể tên các cảnh vật được tả trong bài thơ. Trả lời : Các cảnh vật được tả trong bài thơ: tre, lúa, sông máng, trời mây, nhà ở, mái ngói, trường học, hoa gạo, mặt trời, lá cờ Tổ quốc. 1. Kể tên các … Đọc tiếpSoạn bài vẽ quê hương – Tiếng Việt lớp 3…

Luyện từ và câu bài vẽ quê hương, Tây Nguyên là quê cha đất tổ của tôi. Nơi đây, tôi đã lớn lên trong địu vải thân thương của má, trong …

Vẽ quê hương – Luyện từ và câu bài vẽ quê hương. Tây Nguyên là quê cha đất tổ của tôi. Nơi đây, tôi đã lớn lên trong địu vải thân thương của má, trong tiếng ngân vang của dòng ; hác, trong hương thơm ngào ngạt của núi rừng. 1. Xếp các từ đã cho … Đọc tiếpLuyện từ và câu bài vẽ quê hương, Tây Nguyên là quê cha đất tổ của tôi. Nơi đây, tôi đã lớn lên trong địu vải thân thương của má, trong …