Chính tả Sân chim, Câu 1. Điền vào chỗ trống. Câu 2. Tìm tiếng, đặt câu với một trong những tiếng tìm được rồi ghi vào chỗ trống….

Vè chim – Chính tả Sân chim. Câu 1. Điền vào chỗ trống. Câu 2. Tìm tiếng, đặt câu với một trong những tiếng tìm được rồi ghi vào chỗ trống. Câu 1. Điền vào chỗ trống: a. “tr” hoặc “ch” b. “uốt” hoặc “uốc” –  đánh trống, chống gậy –  chèo bẻo, leo trèo … Đọc tiếpChính tả Sân chim, Câu 1. Điền vào chỗ trống. Câu 2. Tìm tiếng, đặt câu với một trong những tiếng tìm được rồi ghi vào chỗ trống….

Soạn bài Vè chim – Tiếng Việt lớp 2…

Vè chim – Soạn bài Vè chim. Câu hỏi 1: Tìm tên loài chim được kể trong bài.Câu hỏi 2: Tìm những từ ngữ được dùng: Câu hỏi 3: Em thích con chim nào trong bài? Vì sao? Câu hỏi 1: Tìm tên loài chim được kể trong bài. –  Hướng dẫn: Em đọc kĩ … Đọc tiếpSoạn bài Vè chim – Tiếng Việt lớp 2…

Tập làm văn tả về một loài chim, Câu 1. Viết lời cho em đáp lại lời cảm ơn trong mỗi trường hợp sau:Câu 2. Đọc bài “Chim chích bông”…

Vè chim – Tập làm văn tả về một loài chim. Câu 1. Viết lời cho em đáp lại lời cảm ơn trong mỗi trường hợp sau:Câu 2. Đọc bài “Chim chích bông” (Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 30) rồi viết vào chỗ trống:Câu 3. Viết 2, 3 câu về một loài chim … Đọc tiếpTập làm văn tả về một loài chim, Câu 1. Viết lời cho em đáp lại lời cảm ơn trong mỗi trường hợp sau:Câu 2. Đọc bài “Chim chích bông”…