Luyện từ và câu: câu hỏi và dấu chấm hỏi, Câu 1. Ghi lại các câu hỏi trong bài tập đọc Người tìm đường lên các vì sao. Câu 2. Các câu…

Văn hay chữ tốt – Luyện từ và câu: câu hỏi và dấu chấm hỏi. Câu 1. Ghi lại các câu hỏi trong bài tập đọc Người tìm đường lên các vì sao. Câu 2. Các câu hỏi ấy là của ai và để hỏi ai ? Câu 3. Những dấu hiệu nào giúp em … Đọc tiếpLuyện từ và câu: câu hỏi và dấu chấm hỏi, Câu 1. Ghi lại các câu hỏi trong bài tập đọc Người tìm đường lên các vì sao. Câu 2. Các câu…

Soạn bài văn hay chữ tốt – Tiếng Việt lớp 4…

Văn hay chữ tốt – Soạn bài văn hay chữ tốt. Câu 1. Vì sao Cao Bá Quát thường bị điểm kém ? Câu 2. Sự việc gì xảy ra đã làm Cao Bá Quát phải ân hận ? Câu 3. Cao Bá Quát quyết chí luyện viết chữ như thế nào ? Câu 4. … Đọc tiếpSoạn bài văn hay chữ tốt – Tiếng Việt lớp 4…

Luyện tập câu hỏi và dấu chấm hỏi, Câu 1.Tìm câu hỏi trong các bài Thưa chuyện với mẹ, Hai bàn tay và ghi vào bảng có mẫu như sau .Câu 2….

Văn hay chữ tốt – Luyện tập câu hỏi và dấu chấm hỏi. Câu 1.Tìm câu hỏi trong các bài Thưa chuyện với mẹ, Hai bàn tay và ghi vào bảng có mẫu như sau .Câu 2. Chọn khoảng 3 câu trong bài Văn hay chữ tốt. Đặt câu hỏi để trao đổi với bạn … Đọc tiếpLuyện tập câu hỏi và dấu chấm hỏi, Câu 1.Tìm câu hỏi trong các bài Thưa chuyện với mẹ, Hai bàn tay và ghi vào bảng có mẫu như sau .Câu 2….

Tập làm văn: ôn tập văn kể chuyện, 1. Cho 3 đề bài như sau :Đề 1 : Lớp em vừa có một bạn theo gia đình chuyển đi xa. Em hãy viết thư thăm…

Văn hay chữ tốt – Tập làm văn: ôn tập văn kể chuyện. 1. Cho 3 đề bài như sau :Đề 1 : Lớp em vừa có một bạn theo gia đình chuyển đi xa. Em hãy viết thư thăm bạn và kể tình hình học tập của lớp cho bạn em biết.Đề 2 : … Đọc tiếpTập làm văn: ôn tập văn kể chuyện, 1. Cho 3 đề bài như sau :Đề 1 : Lớp em vừa có một bạn theo gia đình chuyển đi xa. Em hãy viết thư thăm…

Cao Bá Quát là nhà thơ nổi tiếng “văn hay chữ tốt”. Sau khi đọc bài “Văn hay chữ tốt”, em hãy trả lời các câu hỏi sau, Cao Bá Quát…

Văn hay chữ tốt – Cao Bá Quát là nhà thơ nổi tiếng “văn hay chữ tốt”. Sau khi đọc bài “Văn hay chữ tốt”, em hãy trả lời các câu hỏi sau. Cao Bá Quát đã viết đơn cho bà cụ hàng xóm để kêu oan. Nhưng trong lá đơn ấy, tuy lí lẽ … Đọc tiếpCao Bá Quát là nhà thơ nổi tiếng “văn hay chữ tốt”. Sau khi đọc bài “Văn hay chữ tốt”, em hãy trả lời các câu hỏi sau, Cao Bá Quát…

Cảm nhận của em về bài “Văn hay chữ tốt”, Cao Bá Quát và Nguyễn Văn Siêu là 2 danh sĩ Bắc Hà trong thế kỉ XIX. được thiên hạ tôn…

Văn hay chữ tốt – Cảm nhận của em về bài “Văn hay chữ tốt”. Cao Bá Quát và Nguyễn Văn Siêu là 2 danh sĩ Bắc Hà trong thế kỉ XIX. được thiên hạ tôn vinh là “Thần Siêu, Thánh Quát”. Cao Bá Quát và Nguyễn Văn Siêu là 2 danh sĩ Bắc Hà … Đọc tiếpCảm nhận của em về bài “Văn hay chữ tốt”, Cao Bá Quát và Nguyễn Văn Siêu là 2 danh sĩ Bắc Hà trong thế kỉ XIX. được thiên hạ tôn…