Luyện từ và câu bài vàm cỏ đông, 1. Chọn và xếp các từ ngữ vào bảng phân loại : Từ dùng ở miền Bắc : bố, mẹ, anh cả, quả, hoa, dứa,…

Vàm cỏ đông – Luyện từ và câu bài vàm cỏ đông. 1. Chọn và xếp các từ ngữ vào bảng phân loại : Từ dùng ở miền Bắc : bố, mẹ, anh cả, quả, hoa, dứa, sắn, ngan Từ dùng ở miền Nam: ba, má, anh hai, trái, bông, thơm, khóm, khoai mì, vịt … Đọc tiếpLuyện từ và câu bài vàm cỏ đông, 1. Chọn và xếp các từ ngữ vào bảng phân loại : Từ dùng ở miền Bắc : bố, mẹ, anh cả, quả, hoa, dứa,…

Soạn bài vàm cỏ đông – Tiếng Việt lớp 3…

Vàm cỏ đông – Soạn bài vàm cỏ đông. 1. Tình cảm của tác giả đối với dòng sông thể hiện qua các câu nào ở khổ 1 ? 2. Dòng Vàm cỏ Đông có những nét gì đẹp ? 3. Vì sao tác giả ví con sông quê mình như dòng sữa mẹ ? … Đọc tiếpSoạn bài vàm cỏ đông – Tiếng Việt lớp 3…