Phát biểu theo chủ đề

Tóm tắt bài 1. Khái niệm phát biểu theo chủ đề Phát biểu theo chủ đề là trình bày bằng miệng có nội dung đã chuẩn bị, được báo trước hướng vào một đề tài (phạm vi) hoặc chủ đề nào đó (nội dung cuộc sống, những vấn đề cuộc sống đặt ra). Ví dụ: … Đọc tiếpPhát biểu theo chủ đề

Soạn bài Phát biểu theo chủ đề

1. Tóm tắt nội dung bài học Hiểu được yêu cầu, cách thức phát biểu theo chủ đề: Các bước chuẩn bị phát biểu: Xác định nội dung phát biểu Dự kiến đề cương phát biểu Phát biểu ý kiến Giới thiệu khái quát nội dung sẽ phát biểu. Trình bày nội dung theo đề … Đọc tiếpSoạn bài Phát biểu theo chủ đề

Soạn bài Việt Bắc của Tố Hữu phần tác phẩm

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Tái hiện cuộc kháng chiến chống Pháp gian khổ nhưng oanh liệt, hào hùng của dân tộc Việt Nam: từ những ngày đầu thiếu thốn, gian khổ nhưng đầy sức mạnh của tinh thần đoàn kết nhất trí của đất trời, con người Việt Nam … Đọc tiếpSoạn bài Việt Bắc của Tố Hữu phần tác phẩm

Việt Bắc – Tố Hữu phần 2: Tác phẩm

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Hoàn cảnh sáng tác Tháng 10 – 1954, những người kháng chiến từ căn cứ mìên núi về miền xuôi. Trung ương Đảng quyết định rời chiến khu Việt Bắc về lại thủ đô. Nhân sự kiện có tính chất lịch sử ấy, Tố Hữu đã sáng … Đọc tiếpViệt Bắc – Tố Hữu phần 2: Tác phẩm