Soạn bài Luật thơ

1. Tóm tắt nội dung bài học Luật thơ của một thể thơ là toàn bộ những quy tắc về số câu, tiếng, cách gieo vần, phép hài thanh, ngắt nhịp… được khái quát theo một kiểu mẫu nhất định. Trong luật thơ, tiếng là đơn vị quan trọng. Số tiếng định hình trong dòng … Đọc tiếpSoạn bài Luật thơ