Thao tác lập luận so sánh

1. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh (Ngữ liệu SGK trang 79) Câu 1: Xác định đối tượng được so sánh và đối tượng so sánh Đối tượng được so sánh: bài Văn Chiêu hồn Đối tượng so sánh: Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc, Truyện Kiều Câu 2: Phân tích … Đọc tiếpThao tác lập luận so sánh