Soạn bài Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

1. Tóm tắt nội dung bài học Những nội dung của văn học trong giai đoạn văn học trung đại Việt Nam Những đặc điểm, đặc trưng cơ bản của giai đoạn văn học Các tác phẩm tiêu biểu 2. Hướng dẫn học bài a. Nội dung Câu 1: Những biểu hiện của nội dung yêu … Đọc tiếpSoạn bài Ôn tập văn học trung đại Việt Nam