Viết bài làm văn số 2: Văn tự sự

1. Hướng dẫn chung Ôn lại đặc điểm chung của phương thức tự sự đã được học ở THCS Tự sự là phương thức trình bày một chuỗi các sự việc. Tự sự giúp người kể giải thích sự việc, tìm hiểu con người, nêu vấn đề và bày tỏ thái độ khen, chê. Ôn … Đọc tiếpViết bài làm văn số 2: Văn tự sự

Soạn bài Viết bài làm văn số 2: Văn tự sự

1. Tóm tắt nội dung bài Viết bài làm văn số 2: Văn tự sự Khái niệm văn tự sự: Tự sự là phương thức trình bày một chuỗi các sự việc… Các kiến thức và kĩ năng cần thiết trong văn tự sự: lập dàn ý, sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu … Đọc tiếpSoạn bài Viết bài làm văn số 2: Văn tự sự