Soạn bài Nhưng nó phải bằng hai mày

1. Tóm tắt nội dung bài học Bằng sự kết hợp lời nói với cử chỉ, lối chơi chữ độc đáo, truyện đã vạch trần lối xử kiện vì tiền của quan lại. Người lao động trong trường hợp này cũng lâm vào tình cảnh bi hài, vừa đáng thương vừa đáng trách. Những nét … Đọc tiếpSoạn bài Nhưng nó phải bằng hai mày