Soạn bài Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

1. Tóm tắt nội dung bài học Các bước tiến hành bài Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học a. Tìm hiểu đề Vấn đề nghị luận (luận đề, luận điểm). Xác định các thao tác nghị luận. Phạm vi dẫn chứng (tư liệu). b. Lập dàn ý Mở bài: Dẫn dắt vấn … Đọc tiếpSoạn bài Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Tóm tắt bài 1. Khái niệm nghị luận về một ý kiến bàn về văn học Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học là một hình thức của bài nghị luận văn học mà nội dung là bình luận, phân tích một ý kiến bàn về văn học như những giá trị nội … Đọc tiếpNghị luận về một ý kiến bàn về văn học