Soạn bài Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

1. Tóm tắt nội dung bài Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng 2. Hướng dẫn luyện tập Bài tập 1: SGK trang 74 a. Trong câu thơ Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo (Nguyễn Khuyến), từ lá được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Hãy xác định nghĩa đó. Trong câu thơ Lá vàng trước gió khẽ … Đọc tiếpSoạn bài Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng