Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

1. Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự Ôn lại những kiến thức đã học trong chương trình Ngữ văn THCS và trả lời câu hỏi: Câu 1: Thế nào là miêu tả? Thế nào là biểu cảm? Miêu tả là dùng ngôn ngữ hoặc một phương tiện nghệ thuật khác làm cho người … Đọc tiếpMiêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

Soạn bài Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

1. Tóm tắt nội dung bài Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự 2. Luyện tập: Câu 1: Hãy nhận xét về vai trò của các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong: a) Một đoạn trích tự sự đã học ở lớp 10 Đoạn văn kể lại cuộc chiến đấu giữa Đam Săn … Đọc tiếpSoạn bài Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự