Soạn bài Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Bản thông điệp khẳng định phòng chống HIV/AIDS phải là mối quan tâm hàng đầu của toàn nhân loại, và những cố gắng của con người về mặt này vẫn còn chưa đủ. Tác giả tha thiết kêu gọi các quốc gia  và toàn thể … Đọc tiếpSoạn bài Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003

Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Cô-phi An-nan Cô-phi An-nan sinh ngày 8-4-1938 tại Ga-na (Châu Phi). Năm 1997: Ông là người thứ bảy và là người châu Phi da đen đầu tiên được bầu làm Tổng thư kí Liên hợp quốc. Ông đảm nhiệm chức vụ này hai nhiệm kì, từ … Đọc tiếpThông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003