Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc phần tác giả Nguyễn Đình Chiểu

1. Tóm tắt nội dung bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc phần tác giả Nguyễn Đình Chiểu a. Nội dung Cuộc dời Nguyễn Đình Chiểu và sự nghiệp thơ văn phong phú, đa dạng của ông. Qua đó ta thấy được tấm lòng của ông đối với đất nước, với nhân dân. b. Nghệ … Đọc tiếpSoạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc phần tác giả Nguyễn Đình Chiểu

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc phần tác phẩm

1. Tìm hiểu chung a. Hoàn cảnh sáng tác Năm 1859, giặc Pháp tấn công Gia Định, nhân dân Nam bộ đứng lên chống giặc. Đêm 14/12/1861, trận Cần Giuộc nổ ra gây nhiều tổn thất lớn cho giặc, nhưng cuối cùng quân ta cũng thất bại. Tuần phủ Gia Định nhờ tác giả viết … Đọc tiếpVăn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc phần tác phẩm

Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc phần tác phẩm

1. Tóm tắt nội dung bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc phần tác phẩm a. Nội dung: Tình cảm xót thương, và tự hào của tác giả và bức tượng đài bi tráng về hình tượng người nghĩa sĩ nông dân được tái hiện qua bài văn tế b. Nghệ thuật Mang đậm sắc … Đọc tiếpSoạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc phần tác phẩm