Soạn bài Ra-Ma buộc tội

1. Tóm tắt nội dung bài Ra-Ma buộc tội a. Nội dung: Qua đoạn trích ta hiểu một vài nét đặc trưng trong cách thể hiện nhân vật anh hùng của sử thi Ấn Độ: “Ra-ma buộc tội” đặt nhân vật vào tình thế thử thách ngặt nghèo đòi hỏi sự lựa chọn quyết liệt, bộc lộ … Đọc tiếpSoạn bài Ra-Ma buộc tội