Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự

1. Khái niệm: Khái niệm: Tự sự  là phương thức trình bày một chuỗi các sự việc, sự việc này dẫn đến sự việc kia, cuối cùng dẫn đến một kết thúc, thể hiện một ý nghĩa. Sự việc là cái xảy ra được nhận thức có ranh giới rõ ràng, phân biệt với những … Đọc tiếpChọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự