Soạn bài Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội

1. Tóm tắt nội dung bài học Nắm được cách làm bài nghị luận về một hiện tượng đời sống. Các bước làm bài: Tìm hiểu đề → lập dàn ý → viết bài → sửa chữa. Một số nội dung cơ bản của kiểu bài nghị luận này: Nêu rõ hiện tượng. Phân tích các … Đọc tiếpSoạn bài Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội

Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội

Tóm tắt bài 1. Ôn lại kiến thức chung về bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống a. Khái niệm nghị luận về hiện tượng đời sống Nghị luận về một hiện tượng đời sống: là kiểu bài sử dụng tổng hợp các thao tác lập luận để làm cho người đọc … Đọc tiếpViết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội