Soạn bài Lẽ ghét thương của Nguyễn Đình Chiểu

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Tình cảm yêu ghét phân minh, mãnh liệt và tấm lòng thương dân sâu sắc của tác giả Đặc trưng cơ bản bút pháp trữ tình b. Nghệ thuật Lời thơ mộc mạc, không cầu kì, trau chuốt: sa hầm, sẩy hang, lẩm than muôn … Đọc tiếpSoạn bài Lẽ ghét thương của Nguyễn Đình Chiểu